Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Hardbit Kft (székhely: 7632 Pécs, Bokréta u.5., adószám: 12971169-2-02), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


A szolgáltató neve: Hardbit Kft
A szolgáltató székhelye: 7632 Pécs, Bokréta u.5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: info@hardbit.hu
Cégjegyzékszáma: 02-09-068901
Adószáma: 12971169-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: 06-72-448914, 06-20-
Adatvédelmi belső nyilvántartási száma: 1/2018
Engedély száma: NTAK/IT/23/000006-41/2023
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Hardbit Kft (7632 Pécs, Bokréta u.5.)

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály 2023.01.01-től.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű a Hardbit Kft szellemi terméke, és tulajdona.

1.4. Az Adatkezelési szabályok Szolgáltató weblap és webshop oldalon elhelyezésre kerültek. Adatvédelmi nyilvántartás: H2018/1

1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások: a Frézer Gasztro termékei. A termékek csak online vásárolhatóak meg. A termékek Áfa tartalma feltüntetésre került.

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltüntette a termék nevét, leírását.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.8. A rendelés menete
Regisztráció:A https://ntak.hardbit.hu/regisztracio/ oldalon kell megkezdeni a regisztrációt.
Csomag kiválasztása:

  • Normál üzemeltetés vagy kitelepülős üzemeltetés kiválasztása
  • Havi vagy éves előfizetés kiválasztása:
  • Egyszeri díjak kiválasztása: Regisztrációs díj kötelező, Online oktatás – opcionális
  • Fizetési mód választás: bankkártyás fizetés vagy előre utalás
    Ezt követően a regisztrációs adatok megadása feliratra kell kattintani.

Az adatokat amiket meg kell adni:

  • Céges adatok: cégnév, adószám , bankszámlaszám
  • Székhely: irányítószám, város, közterület neve, közterület típusa, házszám
  • Telephely: Amennyiben a telephely címe eltér a székhely címétől a telephely címének megadására vonatkozó mezőket is ki kell tölteni. Ha viszont egyezik a kettő, akkor a csúszkát jobbra kell állítani a “Telephely és székhely címe megegyezik” felirat mellett, ebben az esetben csak a telephely megnevezését szükséges megadni.
  • Kapcsolattartó (kapcsolattartó neve, Felhasználónév – erre szükség lesz majd a regisztrációt követően a bejelentkezéseknél, Telefonszám, E-mail cím – ide kerül kiküldésre a regisztrációt követően egy e-mail amely tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges céges azonosítót.

Jelszó:
A bejelentkezéshez szükséges jelszónak legalább 9 karakter hosszúnak kell lennie, kis- és nagybetűt és számot is kell tartalmaznia. Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása melletti csúszkát jobbra kell állítani.

Fizetés:

A fizetés gomb megnyomását követően a rendszer átirányít a fizetés véglegesítésére szolgáló oldalra.

1.9. A megrendelés során hibásan megadott adatok javítására a honlapon keresztül nincs lehetőség, a javítás e-mailben vagy telefonon keresztül kérhető az ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

1.10. A honlapon keresztül leadott megrendelések írásos rendelésnek minősülnek, melyek minden esetben fizetési kötelezettséget vonnak maguk után!

A vásárlót a program vételárán felül egyéb kötelező költség nem terheli. Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja a megrendelés elküldésével, hogy Szolgáltató számlát küldjön, melyet az általános előírások és vonatkozó jogszabályok alapján e-mailben küldi meg. A megküldött számla nem tekintendő e számlának, az kinyomtatása után érvényes.

Fizetési lehetőségek: előre utalás, online bankkártya

Átutalás esetén az összeg beérkezését követően a termék a ntak.hardbit.hu oldalról tölthető le, a vásárlásról szóló számlát pedig e-mail-ben küldi el Szolgáltató. Munkanapon(!) az utalás beérkezését/feldolgozását vagy igazolását követő 1-2 órán belül e-mailben megküldi a használatba vételhez szükséges adatokat.

Bankkártyás fizetés esetén a sikeres fizetést követően a termék az ntak.hardbit.hu oldalról tölthető le, a vásárlásról szóló számlát pedig e-mail-ben küldi el szolgáltató. Munkanapon(!) a fizetés beérkezését/feldolgozását követő 1-2 órán belül e-mailben megküldjük a használatba vételhez szükséges adatokat.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A vásárló amikor első alkalommal fizet a sikeres vásárlásával automatikusan meghatalmazza a szolgáltatót, hogy a vásárlásnál használt fizetési eszközéről (Barion egyenleg vagy bankkártya) a későbbiekben akár újabb jóváhagyás nélkül vonjon le pénzt, ehhez havi rendszerességű fizetés esetén a vásárló egy jelölő négyzet bepipálásával elfogadja, hogy minden hónap 5. napján levonásra kerül a havidíj. Sikeres fizetést követően Szolgáltató 1 munkanapon belül megküldi a számlát.

1.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.12. A megrendelések feldolgozása munkaidőben, 8-16 óra között történik

1.13. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

1.14. A Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

1.15. Az elállási jog gyakorlás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a kifizetett szolgáltatási díjat.

A szolgáltatás lemondása levélben (Hardbit Kft. 7632 Pécs, Bokréta u.5.) vagy email üzenetben történhet (info@hardbit.hu). A felmondási idő 15 nap, mely a hónap végére szólhat.

A Hardbit Kft. minden vásárlóval szemben törekszik a maximális együttműködésre és elégedettségre, de ha ez mégsem sikerül, akkor munkaidőben az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy írásos formában e-mailben/postai levélben kifogással élhet. Minden panaszt részletesen kivizsgál és írásos formában értesíti álláspontjáról a panaszost a beérkezéstől számított 14 naptári napon belül. A vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató a honlapon értékesített termékekre garanciát vállal.

1.16. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Járás Bíróság illetékességét.

Pécs, 2022.01.01.
Hardbit Kft